Chuyển Giao Kỹ Thuật Sản Xuất Cồn Thạch - Cồn Khô

Cồn thạch và cồn khô rất được ưa chuộng hiện tại tại các quán ăn, nhà hàng và đám tiệc. Dùng cồn khô tiện lợi nếu so gas.
 
Quy trình sản xuất cồn thạch rất an toàn và đơn giản. Không có dùng nhiệt lượng ở công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu sử dụng sản xuất dễ dàng tìm.
 
Viên cồn thạch có nhiều thuận lợi nếu so với sản phẩm cồn khô. Cục cồn thạch cho nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (30 phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bả, dễ dàng trong việc làm vệ sinh bếp cồn. Chính vì vậy ngày nay có nhiều hàng quán & đám tiệc dùng viên cồn thạch.
 
Chuyển Giao Công Thức Làm Cồn Khô và Cồn Thạch cung cấp đến các hàng quán & đám tiệc . Liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (Anh Thành). Chi phí hướng dẫn cho 1 sản phẩm: năm triệu.
 
Cồn thạch & cồn khô được tiêu dùng nhiều hiện nay trong những quán ăn, đám tiệc & nhà hàng. Việc sử dụng cồn khô & cồn thạch thuận lợi hơn nếu so bếp gas.
 
Giai đoạn sản xuất cồn thạch thì an toàn. Không có sử dụng đến nhiệt khi công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật liệu dùng sản xuất cồn thạch rất dễ tìm.
 
Dùng cồn thạch có các ưu thế nếu so sánh với dùng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu hơn (30 phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, tiện lợi cho việc làm sạch bếp. Chính vì vậy hiện tại nhiều đám tiệc, hàng quán dùng viên cồn thạch.
 
Chuyển Giao Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch phân phối cho những quán ăn, đám tiệc và nhà hàng . Liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (Mr Thành). Giá hướng dẫn cho một sản phẩm: 5 triệu.
 
Cồn khô & cồn thạch được ưa chuộng hiện nay ở những hàng quán và đám tiệc. Tiêu dùng cồn khô có lợi hơn so bếp gas.
 
Sử dụng cồn thạch có những ưu điểm so với dùng cồn khô. Cục cồn thạch mang nhiệt lượng lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba chục phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn, thuận lợi trong việc vệ sinh bếp cồn. Chính vì thế hiện nay nhiều nhà hàng, quán ăn & đám tiệc tiêu thụ sản phẩm cồn thạch.
 
Quy trình sản xuất cồn thạch rất đơn giản và an toàn. Không có sử dụng nhiệt độ khi quá trình sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu dùng để sản xuất dễ dàng tìm.
 
Dùng cồn thạch mang lại rất nhiều thuận lợi so với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch mang nhiệt lượng lớn, thời gian cháy rất lâu (ba mươi phút) và trong quá trình đốt cháy không để lại cặn bã, tiện lợi trong việc tẩy rửa bếp cồn. Vì thế hiện tại có rất nhiều nhà hàng, quán ăn, đám tiệc tiêu thụ viên cồn thạch.
 
Chuyển Giao Công Nghệ Làm Cồn Thạch cung cấp cho các quán ăn, nhà hàng & đám tiệc . Vui lòng liên hệ Số điện thoại: 077.9625.524 (Mr Thành). Chi phí hướng dẫn cho 1 sản phẩm là năm triệu đồng.
 
Giai đoạn sản xuất cồn thạch thì an toàn. Không có sử dụng đến nhiệt độ trong quá trình sản xuất. Thiết bị và nguyên vật liệu dùng để sản xuất rất dễ dàng mua.
 
Sử dụng cồn thạch mang lại các tiện lợi nếu so với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp nhiệt lượng lớn, thời gian cháy rất lâu (ba chục phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn, dễ dàng cho việc rửa bếp cồn thạch. Vì thế hiện giờ có nhiều hàng quán và đám tiệc tiêu dùng sản phẩm cồn thạch.
 
Cục cồn thạch có những ưu điểm nếu so với dùng cồn khô. Viên cồn thạch mang lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu (30 phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, dễ dàng trong việc làm sạch bếp cồn. Do đó hiện giờ có nhiều nhà hàng, quán ăn và đám tiệc tiêu thụ cục cồn thạch hơn.
 
Cồn thạch và cồn khô được tiêu thụ rộng rãi hiện nay trong những nhà hàng, quán ăn và đám tiệc. Sử dụng cồn thạch & cồn khô có nhiều ưu điểm nếu so sánh gas.
 
Quá trình sản xuất cồn thạch rất là đơn giản. Không có sử dụng đến nhiệt ở giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu sử dụng để sản xuất cồn thạch dễ dàng tìm.
 
Viên cồn thạch có các tiện lợi so với sử dụng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy rất lâu (ba mươi phút) và trong quá trình cháy không để lại cặn bả, dễ dàng trong việc làm sạch bếp cồn thạch. Do đó hiện giờ nhiều nhà hàng, đám tiệc, quán ăn dùng cục cồn thạch.
 
Chuyển Giao Công Nghệ Làm Cồn Thạch cung cấp cho các đám tiệc, quán ăn và nhà hàng . Vui lòng liên hệ Số ĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Chi phí hướng dẫn cho mỗi sản phẩm: 5 triệu.
 
Top