Lại cháy ở chung cư Carina, xe cứu hỏa đang vào khu C

Top